تلفن 1

 

 

 

 

تلفن 2

تماس با ما

تهران، میدان هفت تیر، اول خیابان کریمخان زند، پلاک ۴۶، طبقه ۴
کدپستی: ۱۵۸۴۸۹۳۱۱۷

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۲۶۴۲۰
فاکس:۰۲۱-۸۸۲۶۴۷۱
www.bpciran.com
استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)
صندوق پستی: ۱۱۵-۷۵۳۹۱
کد پستی: ۷۵۱۱۸۱۱۳۶۶
تلفن: ۰۷۷-۳۷۳۲۳۲۵۰-۵۴
فاکس: ۰۷۷-۳۷۳۲۳۲۵۵