سامانه الکترونیکی صبا
اتوماسیون اداری
تردد و امور مسافرت
سامانه رستوران
پست الکترونیکی
سامانه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات(pmhr)
آیکون پورتال داخلی