جزییات مناقصه و مزایده

بشکه فلزی ضایعاتی

مزایده

97.114

شرکت پتروشیمی نوری / شرکت پتروشیمی نوری

0 ریال

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد - روزنامه اطلاعات

ریال

تجدید شده

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بندر عسلویه
پتروشیمی نوری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.