سه شنبه 6 فروردین 1398
راهنمای شکایات
راهنمای رسیدگی به شکایت

تعریف شکایت

بیان نارضایتی از محصول یا فرآیند رسیدگی به شکایات از سازمان ، هنگامیکه انتظار می رود که واکنش یا حل آن بصورت واضح یا مشروط باشد.

نحوه ابراز شکایت

مسئول دریافت شکایت و پی‌گیری شکایات، واحد تضمین کیفیت می‌باشد. مشتریان می‌توانند هرگونه شکایت، انتقاد یا پیشنهاد خود در زمینه‌های فوق را از طریق پست (صندوق پستی 115-75391 )، فاکس(07727323255)، پست الکترونیکی customer@bpciran.com و یا پایگاه اینترنتی www.bpciran.com صفحه ارتباط با مشتریان) به دفتر تضمین کیفیت ابراز دارند. شکایت هایی که به مدیریت (یا واحد بازرگانی) شرکت پتروشیمی نوری یا شرکت کارگزار ارائه می‌شود نیز به دفتر تضمین کیفیت انتقال داده می‌شود.
 
اقدامات رسیدگی به شکایت
  •  ثبت شکایت
  •  بررسی سوابق تولید، بازرسی و تحویل محصول
  •  بازدید از کارگاه مشتری(در صورت نیاز) و تنظیم صورتجلسه
  •  جبران خسارت مشتری در صورت تایید شکایت
  •  طرح ریزی و انجام اقدامات اصلاحی(برای پیشگیری از شکایت‌های مشابه)
توضیحات تکمیلی
  1.  شکایت‌هایی که حداکثر 15 روز پس از تحویل محصول به مشتری ابراز می‌شوند قابل رسیدگی می‌باشند.
  2.  جبران خسارت فقط شامل بخشی از محصول خواهد بود که به مصرف نرسیده است.
  3.  هنگامی که مشتری شکایتی را ابراز می‌نماید ولی با گذشت 15 روز نتیجه‌ای بدست نمی‌آورد یا به نتیجه رسیدگی به شکایت معترض است، می‌تواند شکایت خود را از طریق دفتر طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع (4-07727323250 داخلی 2251-2250)پیگیری نمایند.